Instrukcja edycji tekstów własnych dla Aplikanta.

Instrukcja edycji tekstów własnych.

Jest to instrukcja przeznaczona dla osób posiadających małe doświadczenie w edytowaniu artykułów.

Instrukcja zakłada z góry, że osoba podejmująca się edycji posiada podstawowe zdolności umiejętności  posługiwania  się edytorami tekstu w postaci worda lub innych aplikacji.

Ponieważ rozpoczynając współpracę nie mamy pewności czy umiejętności Aplikanta w edycji własnego artykułu są wystarczające do podołania temu zadaniu staramy się dokonać bezbolesnej próby na żywym organiźmie. Tak żeby nikomu nie zaszkodzić. Edytowany artykuł nie będzie nigdy opublikowany dopóki nie nie przejdzie testu Moderatora.

 

Projekt IQ-arius podaje następującą testowa procedurę postępowania: (wersja 1.1)

  1. Należy zalogować się na stronie http://support.iqarius.  jako Aplikant
  2.  Jako hasło należy wpisać jeden-dwa
  3.  Po prawidłowym zalogowaniu powinien pokazać się napis WITAJ APLIKANT
  4.  Wówczs należy kliknąć na napis Kokpit znajdujący się poniżej napisu WITAJ APLIKANT
  5. W lewym górnym rogu pod napisem Kokpit zobaczysz napis Wpisy z obrazkiem pineski
  6. Należy na niego kliknąć
  7. Na ekranie, w prawym panelu pojawi się Artykuł testowy dla Aplikanta do ćwiczeń edycyjnych
  8.  po najechaniu myszą na ten napis pojawi sie napis Edytuj
  9.  po kliknieciu na Edytuj pojawi sie pani profil taki jaki znajduje sie na tlumaczeniach internetowych
  10.  artykuł ten można edytować jako Wizualny lub formacie HTML klikając na odpowiednią zakładkę.
  11.   po dokonaniu zmian należy przycisnąć guzik Zapisz do przeglądu by zapisać zmian

Powodzenia

Procedura ta będzie przerabiana dopóty, dopóki przestanie być niezrozumiała dla naszej rzeszy użytkowników.

W celu poprawienia użyteczności tej strony prosimy opisać nam swoje wlasne doświadczenie w tym temacie.

Iqarius Creation Group
Grudzień 2014

Panel Klienta ,
Copyright 2009 - 2023 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.