Wielofazowa Procedura Rejestracji.

Etap pierwszy – KANDYDAT

Jako kandydat na członka Dobrowolnej Grupy Promocyjnej poddajesz się rejestracji.

UWAGA!!!

Jeżeli nie zamierzasz się rejestrować a chciałbyś być zorientowanym jak wygląda nawigacja po panelu administracyjnym dla kandydata DGP…
W panel logowania wpisz jako login kandydat
jako hasło wpisz jeden

Posiadając status Kandydata jedyne co możesz edytować to swój własny profil.


Etap pierwszy nie różni się zasadniczo od typowych rejestracji w innych serwisach internetowych. Ze względów bezpieczeństwa nie stosujemy integracji z architekturą rozproszonego uwierzytelnienia (logowanie się przy pomocy konta na Facebooku czy Naszej Klasie).

Zmiany z dnia 2 kwietnia 2014 r.!!!

Zawiadamiamy, że system rejestracji osobistej został przywrócony do pełnej funkcjonalności według zamieszczonego Regulaminu.

Rejestracja  inicjująca może być dokonana również przez administratora systemu.

Skontaktuj się z nami

Login i hasło muszą być oryginalne. System rejestracji nie akceptuje polskich znaków.

  1. Wpisujesz swoją nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika nie może być później zmieniona1
  2. Podajesz swój adres e-mailowy.
  3. Odbierasz maila i przekopiowujesz wygenerowane hasło tymczasowe w  okienko logowania.
  4. Po zalogowaniu się uzupełniasz wymagane pola w swoim panelu użytkownika, pozwalające na uproszczoną integrację z systemem.  Zalecana jest zmiana wygenerowanego hasła  na hasło własne, jakie najbardziej lubisz i potrafisz zapamiętać.
  5. Po zarejestrowaniu nowych danych użytkownika, system automatycznie wysyła maila powiadamiającego  do Administratora i na tym kończy się pierwszy etap rejestracji.

rejestracja

Etap drugi – APLIKANT

Jeżeli chcesz przystąpić do Dobrowolnej Grupy Promocyjnej, jako Aplikant, zostaniesz poddany próbie wartościowania.

Na twoją prośbę Administrator przyzna ci status Aplikanta o czym zostaniesz powiadomiony drogą mailową. Próba wartościowania polega na sformatowanie swojego własnego artykułu promocyjnego przeznaczonego do publikacji na stronach Projektu IQ-arius. Jest to praktyczna weryfikacja wartości intelektualnych i kwalifikacji promocyjnych Aplikanta DSP w ramach naszych podstawowych założeń programowych.

UWAGA!!!

Aby przekonać się naocznie jak będzie wyglądała zmiana w dostępie do panelu administracyjnego możesz się przekonać  dokonując testowego zalogowania.
W panel logowania wpisz jako login aplikant
jako hasło wpisz jeden-dwa

Posiadając status Aplikanta możesz pisać i edytować artykuły bez prawa publikacji. Wizualna edycja pozwala ci na dowolne formatowanie tekstów w ramach HTML, wprowadzanie wyświetlalnych elementów graficznych, oraz na  wizualny podgląd strony internetowej przeznaczonej do publikowania.

Etap trzeci – KONTRYBUTOR

Po pozytywnej weryfikacji na warunkach etapu drugiego zostanie ci wysłana propozycja przystąpienia do Dobrowolnej Grupy Promocyjnej ze statusem Aktywnego Kontrybutora Grupy.

Zostaniesz poproszony o przelanie kwoty 10 zł  ze swojego konta bankowego lub karty kredytowej na konto Projektu IQ-arius przy pomocy panelu przelewowego obsługiwanego przez system PayPal. Ta symboliczna kwota jest traktowana jako dotacja na utrzymanie aktywnej działalności serwisu2. Głównym celem tej kontrybucji jest uwierzytelnienie chęci szczerej i dobrowolnej współpracy na zasadach partnerskich.

 

UWAGA!!!

Aby przekonać się naocznie jak będzie wyglądała zmiana w dostępie do panelu administracyjnego w ramach uprawnień Kontrybutora, bez konieczności dokonywania przelewu pieniężnego, możesz wysłać do administratora prośbę o udostępnienie ci tymczasowego panelu Kontrybutora, o ile posiadasz już zweryfikowany status Aplikanta.

Posiadając status Kontrybutora możesz pisać, edytować i publikować własne materiały na supportowej stronie Projektu IQ-arius, oceniać wkład innych i sugerować zmiany programowe..

Dalsze stopnie wtajemniczenia

możliwe do osiągnięcia gdy przejdziesz odpowiedni staż jako  Aktywny Kontrybutor zespołu Iqarius Creation Group.

Redaktor – Status Redaktora pozwala ci ingerować i moderować posty innych użytkowników o niższym statusie.

Administrator – Status Administratora pozwala ci na dostęp do wszystkich administracyjnych funkcji systemu.


1) Nazwa użytkownika może być zmieniona jedynie pod warunkiem zlikwidowania konta przez Administratora i ponownej rejestracji z nową nazwą.
2) Dotacja może być zwrócona  na żądanie po potrąceniu kosztów obsługi przelewu w przeciągu czternastu dni od dokonania przelewu.