Złote zasady budowy portalu tematycznego według zaleceń Projektu IQ-arius.

8-O
Projekt IQ-arius przedstawia „złote zasady” jakimi powinni się kierować wszyscy podwykonawcy zaangażowani w prace wykonawcze dla klientów Projektu IQ-arius zgodnie z zasadami Idei Przyjaznego Internetu.

Rozdział 1. – Fokus na użytkownika.

Rozdział 2. – Fokus na administratora.

Rozdział 3. – Specyfikacje techniczne dla webmastera.

wszystko to dokładniej rozpisane jest pod adresem

Możliwość komentowania jest wyłączona.