Profesjonalna strona internetowa od strony „kuchni”

8-O
Masz ideę. Chcesz stworzyć profesjonalną stronę internetową pracującą na Twój użytek. Musisz od czegoś zacząć. Najlepiej zacząć od planowania. Zakładamy, że ze swoim pomysłem udajesz się do jednej z wielu firm informatycznych ogłaszających się na internecie i zaczynasz dyskutować swój projekt…

Gdziekolwiek byś się nie udał, tak to będzie mniej więcej wyglądać.

1. Rozmowa początkowa – Tu obie strony muszą się zrozumieć wzajemnie. Jest to bardzo ważne spotkanie pozwalające przedyskutować możliwości realnego wykonania wizji klienta przy zwykle ograniczonym budżecie, terminie i zwykle ograniczonych możliwościach technicznych.

2. Analiza wizji i potrzeb klienta na bazie rozmowy wstępnej pozwala zakreślić kalkulację kosztorysową dla przedstawienia oferty.

3. Analiza możliwości firmowych to wykazanie kreatywności w zastosowaniu sprawdzonych szablonów oraz nowatorskich rozwiązań w celu bezproblemowego zrealizowania zamierzonego projektu w wyznaczonym czasie i w ramach przewidywalnych kosztów.

4. Podpisanie kontraktu następuje zwykle po przyjęciu oferty i wynegocjowaniu niezbędnych poprawek do wcześniejszych ustaleń. Warunki kontraktu obowiązują obie obie strony.

5. Praca koncepcyjna nad kształtem strony internetowej musi odbywać się przy nieustannej współpracy z klientem. Jest to walka dwóch żywiołów polegająca na nieustannym podpowiadaniu klientowi wyboru właściwego kierunku na bazie własnego doświadczenia i wciąż zmieniających się tendencji na rynku internautycznym.

6. Zaprojektowanie graficznego wyglądu strony internetowej zgodnego z wizją klienta jest podstawą akceptacji projektu, co umożliwia połączenie wszystkich gromadzonych materiałów w jedną całość strukturalną.

7. Gromadzenie zasobów potrzebnych do wykonania zamówionej strony internetowej jest procesem obustronnym. Z jednej strony klient zobowiązany jest do dostarczenia w założonym czasie zarówno materiałów tekstowych, graficznych czy medialnych: z drugiej strony wykonawca musi mieć pewność dostępu do serwerów, oprogramowania, baz danych i innych komercyjnych składników budowanej witryny.

8. Praca konstrukcyjna jest najmniej widocznym dla klienta elementem budowania strony internetowej. Składanie poszczególnych klocków w jedną całość wymaga rzetelnej  informatycznej wiedzy fachowej.

9. Testowanie to następny, żmudny proces wiążący się z aktywnym udziałem klienta a często niezbędnym przeszkoleniem. Bardzo mało firm internautycznych zajmuje się tym procesem ponieważ zajmuje on dużo czasu, a mało wymagający klient nie chce płacić za niepotrzebną jego zdaniem usługę. Jeżeli  masz ambicję zapoznać się z tematem i wiedzieć na czy polega właściwe testowanie strony internetowej odsyłamy do szczegółowych wyjaśnień iq pt. „Jak testować strony internetowe”.

10. Dopieszczanie czyli wprowadzanie ostatnich poprawek technicznych, uwzględnianie ostatnich sugestii klienta i ponowne przetestowanie stron, linków i modułów na serwerze wewnętrznym.

11. Podpięcie pod domenę lub jak niektórzy mówią odpalenie kończy proces budowania strony i nadaje jej życie na własny rachunek z nieustannym serwisem wspomagającym.

12. Serwis wspomagający. Na tym etapie najbardziej uwidacznia się współpraca pomiędzy wykonawcą strony a jej klientem. Serwis może być wpisany w umowę wstępną, może być podstawą nowego kontraktu …lub klient może być pozostawiony samemu sobie.