Co Amerykanie wiedzą o świecie?

8-O
Pojekt IQ-arius w swojej działalności relaksowej wyłuskał taka perełkę na temat inteligencji Amerykanów.


Jest to film w pewnym sensie samokrytyczny (Americans are NOT stupid). Bardzo interesujący wywiad dokonany przez dziennikarzy amerykańskich na temat inteligencji swoich rodaków.

Iqarius Creation Group
Sierpień 2012

Relaks i Humor ,
Copyright 2009 - 2023 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.