Internetowe produkty Projektu IQ-arius.

8-O Dedykowana Strona Osobista, Dedykowana Strona Biznesowa, Dedykowana Strona Internetowa, Mini-Portal tematyczny; to produkty tworzone w ramach Projektu IQ-arius. 


Dedykowana strona osobista.

Dedykowana strona biznesowa.

Dedykowana strona internetowa.

Dedykowana strona interaktywna.

Dedykowana strona interaktywna różni się od tradycyjnych stron internetowych zasadniczo. Tekst informacyjny jest zminimalizowany ponieważ nie musi być indeksowany. Liczy się grafika i innowacyjność.Piszemy o tym w artykule

Promostrona.

Projekt IQ-arius poleca Promostronę jako najbardziej efektywny sposób promocji na internecie przeznaczony w szczególności rozwijającego się biznesu. Piszemy o tym w artykule

Mini-Portal Tematyczny

Projekt IQ-arius proponuje Mini-Portal tematyczny posiadający wszystkie walory promostrony powiększonej o dodatkowe moduły funkcjonujące na dużych Portalach jako narzędzie pomagające małym biznesom w osiągnięciu sukcesu.

Więcej na ten temat na stronach Projektu IQ-arius;